skip nav
 


Bu websitesini kullanarak kısıtlama yapmaksızın aşağıdaki kullanım şartlarını kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Bu websitesini kullanmadan önce bu şartları dikkatlice okuyunuz. Bu duyuru güncellenerek bu şartlar herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bu revizyonlar sizin için bağlayıcı olacağından dolayı tabi olduğunuz güncel şartları görmek için periyodik olarak bu sayfayı ziyaret etmeniz gerekmektedir. 

İlgili kanunun izin verdiği ölçüde, bu websitesindeki malzemeler sarih veya zımni herhangi bir taahhüt olmaksızın olduğu gibi sunulmaktadır. AIG Inc. ve iştirakleri ve bağlı şirketleri (bundan böyle birlikte “AIG” olarak anılacaktır) ticaret elverişlilik ve belli bir amaca uygunluğa ilişkin zımni taahhütler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sarih veya zımni tüm taahhütleri reddeder. AIG malzemelerde yer alan fonksiyonların kesintisiz veya hatasız olacağını, kusurların düzeltileceğini veya bu websitesinin veya websitesini sunan sunucunun virüs veya diğer zararlı unsurları içermediğini taahhüt etmez. AIG doğrulukları, güvenilirlikleri bakımından veya sair suretle bu websitesindeki malzemelerin kullanımına veya kullanımın sonuçlarına dair bir beyan veya taahhütte bulunmaz. Tüm gerekli servis, tamir veya düzeltme masrafları (AIG  tarafından değil) tarafınızca karşılanacaktır. Burada yer alan bilgiler ve açıklamalar tüm ilgili şartlar ve istisnalara ilişkin tüm açıklamaları içermeyebilir, sadece genel bilgi verme amaçlıdır. Gerçek poliçeye veya ilgili ürün veya hizmet sözleşmelerine bakınız. Bu websitesi AIG’ye ait olmayan başka websitelerine link verebilir. AIG bu websitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Bu tür websitelerine bağlantının verilmesi AIG bu siteleri veya içeriklerini onayladığı anlamına gelmez.

AIG bu websitesinde doğru ve güncel bilgileri bulundurmak için makul çabayı gösterse de bazen hatalar veya eksiklikler ortaya çıkabilir. İlgili kanunun izin verdiği ölçüde, AIG bu websitesinin içeriğinin doğruluğu hakkında bir beyan veya taahhütte bulunmaz ve AIG’ye veya AIG’nin yetkili bir temsilcisine söz konusu zararlar bildirilmiş olsa dahi ihmalkârlık dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir durumda AIG veya bu websitesinin tasarımında, hazırlanmasında veya sunulmasında yer alan bir taraf bu websitesindeki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından doğan direkt, dolaylı veya cezai zararlar için tarafınıza karşı yükümlü olmayacaktır. Tüm zararlar, hasarlar ve dava sebepleri için AIG’nin tarafınıza toplam yükümlülüğü hiçbir durumda bu websiteye erişmek için tarafınızca ödenen tutarı (varsa) aşmayacaktır. AIG ayrıca bu websitesine erişiminiz, kullanımınız veya göz atmanız veya bu websitesinden herhangi bir materyal, veri, metin, resim, video indirmeniz veya bir şeyi dinlemeniz sonucunda bilgisayar donanımınıza veya sair bir eşyanıza gelebilecek bir hasar veya virüslerden sorumlu ve yükümlü olmayacaktır. 

Bu websitesi AIG’ye aittir ve AIG tarafından işletilmektedir. AIG tarafından açıkça belirtilenler dışında, bu websitesinden veya AIG’nin sahip olduğu, işlettiği, lisansına sahip olduğu veya kontrolündeki bir websitesinden hiçbir materyal herhangi bir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, indirilemez, iletilemez veya dağıtılamaz. Bu websitesinde görüntülenen materyali sadece kendi kullanımınız için indirebilirsiniz; ancak bunun için tüm telif haklarına ve materyallerde yer alan diğer mülkiyet bildirimlerine sahip olmanız gerekir. Önceden AIG’nin yazılı izni olmadan, metin, resimler, ses ve video dahil olmak üzere umumi veya ticari bir amaçla bu websitesinin içeriğini dağıtamazsınız, değiştiremezsiniz, iletemezsiniz, yeniden kullanamazsınız, yeniden yayınlayamazsınız veya kullanamazsınız. AIG bu websitesinde gösterilen materyallerin üçüncü taraf haklarına tecavüz etmeyeceğini beyan veya taahhüt etmez. 

Burada aksi belirtilmediği sürece ,AIG bu websitesindeki materyallerin herhangi bir yerde kullanımının uygun veya mevcut olduğunu beyan etmez. Bu websitesine bağlanmayı kendi inisiyatifi ile tercih edenler yerel kanunlara riayet etmekle yükümlüdürler. Burada açıkça belirtilenler dışında, bu websitesinde yer alan bilgiler bir teminat, sigorta ürünün veya AIG’nin sunduğu sair bir ürün veya hizmetin satışı için bir teklif veya satın alma istemi değildir. AIG tarafından bir teminat, sigorta ürünü veya sair bir ürün veya hizmet satılmayacaktır veya yapılırsa da böyle bir teklifin, talebin, satın alma veya satışın teminat, sigorta veya diğer kanunlar kapsamında illegal olacağı bir yargıya tabi olacaktır. 

Veriler, sorular, yorumlar veya öneriler dahil olmak üzere bu websitesi aracılığıyla, elektronik posta yoluyla veya sair şekilde AIG’ye ilettiğiniz kişisel bilgi ve veriler dışındaki herhangi bir bilgi gizli veya özel bir bilgi olarak görülmeyecektir ve AIG’nin mülkiyetinde olacaktır. Kişisel bilgi veya veriler dışındaki bilgiler çoğaltma, talep, açıklama, iletim, yayınlama, ilan veya postalama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kullanılabilir. AIG bu websitesi aracılığıyla veya sair yolla AIG ile yaptığınız bir iletişimde yer alan fikirler, konseptler, know-how (teknik bilgiler) veya teknikleri kısıtlama yapmaksızın bu bilgilerin kullanımıyla ürün geliştirme ve pazarlama dahil herhangi bir amaçla kullanabilir. 

Tüm ticari markalar, hizmet işaretleri, ticari unvanlar, logolar ve ikonlar AIG’nin mülkiyetindedir. Bu websitesinde yer alan hiçbir hüküm, önceden AIG’nin yazılı izni olmadan,  ima, zımni icazet yoluyla veya sair suretle bu websitesinde gösterilen bir ticari markanın lisansını veya kullanım hakkını verdiği şeklinde yorumlanamaz. Bu websitesinde gösterilen ticari markaları veya burada açıkça belirtilmediği sürece bu websitesindeki başka bir içeriği kullanmanız kesinlikle yasaktır. Bu websitesinde gösterilen resimler AIG’ye aittir veya AIG’nin izni ile kullanılabilir. AIG açıkça izin vermediği sürece tarafınızca veya sizin yetki verdiğiniz başka bir kişi tarafından bu resimlerin kullanımı yasaktır. Resimlerin izinsiz kullanımı teli hakkı kanunlarını, ticari marka kanunlarını, gizlilik ve tanıtım kanunlarını ve iletişim yönetmelik ve tüzüklerini ihlal edebilir. 

Bu websitesinde tarafınıza sunulan bir yazılımın Amerika Birleşik Devletleri’nin ve diğer ülkelerin ve yargı alanlarının ihracat kontrolü kanunlarına ve yönetmeliklerine istinaden sıkı kontrollere tabi olan bir teknoloji içerebileceğini onaylamaktasınız. Bu vesileyle ilgili ihracat kontrolü kanunları ve yönetmeliklerini ihlal edecek bir şekilde böyle bir yazılımı devretmemeyi veya ihraç etmemeyi kabul edersiniz. AIG bu websitesinden bir yazılımın veya teknik bilginin ihracat kontrolü kanunlarının ve yönetmeliklerinin böyle bir faaliyeti yasakladığı bir yargı alanına indirilmesine veya ihracına izin vermez.

Telif hakkı 2010. Son güncellenme tarihi 12 Aralık  2012 

Bölgenizdeki ürün sunumları hakkında ayrıntılı bilgi için yerel AIG ofisiyle irtibat kurunuz.